Blå anka

Den svenska blå ankan kommer ursprungligen från västkusten. Den första standarden upprättades 1907. På 1970-talet fanns bara ett fåtal djur kvar med ursprunglig lantrashärstamning.
Den blå ankan är en medelstor anka, en hane väger 3–4kg och en hona väger 2,5–3,5 kg.
Dess robusta kroppsbyggnad gör att blåankan kan vistas ute året om så länge den har tillgång till vindskydd.
Trots namnet är blåankan inte alltid blå. Färgen varierar mellan vit, pärlgrå, blå och svart. Den blå ankan värper tämligen bra, men ruvningsegenskaperna är inte de bästa och rasen behöver ofta hjälp med kläckningen. Honan värper ca 100 ägg per säsong och varje ägg väger 80-90 gram.